zastrzeżenia prawne


Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze"
60-920 Poznań, ul. Kościuszki 99
tel. (61) 850 47 13, faks (61) 850 17 82
sekretariat@wdrodze.pl


Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego www.miesiecznik.wdrodze.pl są zastrzeżone na rzecz Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze". Żaden z elementów serwisu, jak również zawarte w serwisie treści nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela serwisu. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania stron serwisu lub ich fragmentów wyłącznie na potrzeby własne.

Redakcja miesięcznika "W drodze" na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie redakcja miesięcznika "W drodze" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi użytkownik. Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód będących następstwem korzystania z serwisu www.miesiecznik.wdrodze.pl.

Prawa do logotypów i nazw firm trzecich zamieszczonych na stronach WWW są wyłączną własnością tych firm, a zostały zamieszczone tylko w celach informacyjnych.

Facebook