Archiwum > Numer 398 (10/2006)
W drodze 2006, nr 10
       E-WYDANIE:

Dominikanie na niedziele


Prawda i miłosierdzie
abp Józef Życiński
Dla chrześcijanina ważne jest nie tylko poznanie prawdy o uczynionym złu, lecz również stworzenie warunków do przebaczenia, wyrażenia skruchy, okazania poprawy przez przemianę życia.

, Grzegorz Pac, Paweł Kozacki OP Tadeusz Isakowicz-Zaleski
W aktach IPN-u zachowała się dokumentacja dotycząca trzech ówczesnych księży archidiecezji krakowskiej, którzy obecnie w różnych częściach Polski pełnią posługę biskupią. Wszyscy oparli się werbunkowi.

Paweł Bortkiewicz TChr
Dylematy społeczne i polityczne naszej części Europy po roku 1989 stały się w dużej mierze i w najgłębszym sensie dylematami na wskroś teologicznymi, choć nie zostało to zapewne, jak można sądzić, przez samych teologów zauważone i podjęte.

Jacek Prusak SJ
Gotowość do wydawania sądów na temat zepsucia tych, którzy współpracowali z SB, powinna być temperowana pokorą wynikającą z ograniczonych możliwości poznania prawdy o drugim człowieku.

Tomasz Terlikowski
Dyskusja dotycząca lustracji w Kościele pokazała, jak bardzo zmieniły się współczesne media i jak nieraz trudno tę zmianę zaakceptować hierarchii kościelnej czy intelektualistom.

Jarosław Makowski
Dziś, prócz konieczności powiedzenia prawdy, stoimy przed koniecznością zrobienia kolejnego kroku, którym jest próba przywrócenia skruszonych "agentów w sutannach" wspólnocie Kościoła.

Wojciech Prus OP
Święty Cyprian w podejściu miłosierdzia nie akceptował zbytniej masowości zjawiska i niestosownego przyspieszenia. Równocześnie nie szczędził mocnych słów zwolennikom rygoryzmu. Pychą było w jego opinii przeświadczenie, że można oddzielić kąkol od pszenicy.

Sebastian Duda
Prawda nigdy nie powinna się stawać narzędziem nowej przemocy, która w imię "sprawiedliwości" pragnie jedynie dokonać aktu zemsty na dawnych krzywdzicielach.Listy do lwa


Felietony


Szukającym drogi
Facebook