Archiwum > Numer 438 (02/2010)
Czy ja się dobrze spowiadam?
W drodze 2010, nr 02
       DOSTĘPNE FORMATY:

       E-WYDANIE:

Czy ja się dobrze spowiadam?
Michał Zioło OCSO
Chciałem być na spowiedzi dobrym i ciepłym kapłanem przywracającym ludziom nadzieję. Czy dotrzymałem tego przyrzeczenia, osądzi Bóg.

Janusz Pyda OP
Najtrudniejsze spowiedzi nie są spowiedziami największych grzeszników, ale osób, które nie bardzo radzą sobie z oceną, czy spowiadają się z grzechów, czy też jedynie z "wykroczeń" wobec zupełnie niezrozumiałego prawa.

Jolanta Brózda-Wiśniewska
Ta przypadłość, pod różnymi nazwami, znana jest od wieków i przydarza się wyznawcom rozmaitych religii. Niewierzącym też.

Paweł Gużyński OP
Spowiedź ustanowiona jest dla pokuty z powodu grzechu, nie zaś z powodu świąt kościelnych, uroczystości rodzinnych lub wypadków losowych.

Katarzyna Kolska
Kiedy moi synowie szli do pierwszej spowiedzi, miałam tylko jedno pragnienie: żeby zapamiętali ten sakrament jako spotkanie z miłosiernym Bogiem, a nie surowym Sędzią.

Wojciech Prus OP, Paweł Kozacki OP
Nie tylko spowiednik daje rady penitentowi, ale również penitent stawia przed spowiednikiem wymagania. Świętość spowiadającego może zainspirować spowiadającego się do nawrócenia.Opowiadanie


Zamyślenia


Listy ze świata


Orientacje


Szukającym drogi


Dominikanie na niedziele


Felietony
Dariusz Kowalczyk SJ
Michał Zioło OCSO
Marek Magierowski
Jan Góra OP
Facebook