DZIESIĘĆ SŁÓW BOGA
Doświadczeniem religijnym Izraelitów jest pewność, że wszelkie przykazania, zasady i reguły zawarte w Prawie nie są czymś narzuconym przez Boga, lecz rodzą się w dojrzałej świadomości człowieka, otwierającej się na sens historii, w której ten człowiek uczestniczy.

zdjęcie: WIKICOMMONS


W 2017 roku na aukcji przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych sprzedano do prywatnej kolekcji niewielką kamienną tablicę. Anonimowy nabywca zapłacił za nią jedyne… 850 tysięcy dolarów. Inskrypcja ma wymiary 60 na 68 cm i jest datowana na lata 300–500 przed Chrystusem. Zawiera prawdopodobnie najstarszy na świecie poświadczony zapis Dekalogu w obydwu wersjach. W obydwu – bo Dekalog w Starym Testamencie został zapisany dwa razy: najpierw w Księdze Wyjścia (Wj 20,2–17), a następnie w Księdze Powtórzonego Prawa (5,6–21). Artefakt został odkryty w 1913 roku przy budowie linii kolejowej Palestyna-Egipt. Co interesujące, tabliczka pomija przykazanie zakazujące używania imienia Bożego bez szacunku, a zastępuje je nakazem uiszczania opłat na świątynię na górze Gerazim. To dowodzi, że dokument pochodzi ze środowisk samarytańskich. Tę samarytańską świątynię w ramach realizacji polityki unifikacji Północy i Południa Palestyny w jeden organizm państwowy Żydzi zburzyli w 128 roku przed Chrystusem za Jana Hirkana I, co samemu Jezusowi, Żydowi z krwi i kości, wypomni spotkana przy studni Samarytanka: „Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze…” (J 4,20).

Drugim najstarszym dokumentem poświadczającym dziesięć przykazań jest najprawdopodobniej zwój 4Q41 znaleziony w 1952 roku w czwartej grocie Qumran. Dokument jest datowany na I wiek p.n.e. i został zapisany w języku hebrajskim. Profesor Shani Tzoref z Uniwersytetu w Getyndze słusznie zwróciła uwagę na to, że manuskrypt 4Q41 w bardzo interesujący sposób harmonizuje różnice obecne w przykazaniu dotyczącym zasad z (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Wilk - ur. 1981, biblista, wykładowca WSD Zakonu Pijarów, WSD Zakonu Redemptorystów oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, założyciel i redaktor portalu BibleNote+ (dawniej: Orygenes+). Mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

GENEALOGIA JEZUSA CHRYSTUSA

POTOP

ŻABY, KOMARY I POMÓR BYDŁA

LIST PRZEPISYWANY NOCĄ

WYLEJ NA NICH SWOJE ZAGNIEWANIE


komentarzeFacebook