Archwium > Numer 563 (07/2020) > Nie taki Stary Testament > ŻABY, KOMARY I POMÓR BYDŁA

ŻABY, KOMARY I POMÓR BYDŁA
W opowieści o plagach Bóg odsłania kolejną prawdę o sobie, stąd plagi w oryginale nazwane są znakami.

zdjęcie: ISABELLA JUSKOVA / UNSPLASH.COM


Czytając opowieść o dziesięciu plagach jak reportaż, można zadać mnóstwo pytań mniej lub bardziej bulwersujących. Czy cała ta sytuacja to nie jakieś fatum? Jak faraon mógłby postąpić inaczej, skoro Bóg zatwardził serce faraona? Czy Pan Bóg bawi się faraonem, żeby pokazać Izraelitom, czego to dla nich nie zrobi? Co to za Bóg, który stosuje takie metody? Czy Egipcjanie nie są dziećmi Boga? Czy to nie jest jakaś forma biblijnego nacjonalizmu?

Z taką perspektywą lektury związany jest zasadniczy problem: Biblia to nie reportaż. Słowa Bożego nigdy nie należy czytać jako dziennikarskiej relacji. Biblia to retrospektywna refleksja Izraela nad własną historią i tożsamością (w punkcie wyjścia jest rzeczywiście doświadczenie historii), zinterpretowana post factum w wierze Izraela i utkana jako dzieło literackie z symboli i metafor, a następnie osadzona w kanonie specyficznych gatunków starożytnej tradycji literackiej. Jeśli na serio weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki (historyczny, literacki i teologiczny), kłopoty związane z literalnym rozumieniem tekstu usuwają się na dalszy plan, a my dochodzimy do tego, co Bóg chce przez tę historię powiedzieć także współczesnemu człowiekowi.

Sąd nad bogami Egiptu

Bóg Jahwe powiedział: „Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu” (Wj 12,12). W tym wersecie jest mowa o wieczerzy paschalnej, która miała miejsce w Egipcie w przeddzień exodusu, dlatego często odnosimy te słowa wyłącznie do tej jednej nocy. Ale Pascha jest finałem całego procesu obejmującego dziesięć plag, a zatem wszystkie plagi to stopniowe – krok po kroku – rozprawianie się Boga Jahwe z kolejnymi bóstwami egipskiego panteonu, co autor biblijny przypomni także w Księdze Liczb: „Pan dokonał sądu również nad ich bogami” (Lb 33,4).

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Wilk - ur. 1981, biblista, wykładowca WSD Zakonu Pijarów, WSD Zakonu Redemptorystów oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, założyciel i redaktor portalu BibleNote+ (dawniej: Orygenes+). Mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

POTOP

LIST PRZEPISYWANY NOCĄ

GIGANCI WIARY

WYLEJ NA NICH SWOJE ZAGNIEWANIE

GENEALOGIA JEZUSA CHRYSTUSA


komentarzeFacebook