Jan Spież OP

Jan Spież OP - ukończył historię na UAM, przez wiele lat prowadził archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Specjalista z zakresu historii Zakonu Kaznodziejskiego, mieszka w Warszawie.

teksty autora

Facebook