Archwium > Numer 481 (09/2013) > Dominikanie na niedzielę > PIERWSZY SPOŚRÓD GRZESZNIKÓW

PIERWSZY SPOŚRÓD GRZESZNIKÓW
Wj 32,7-11.13-14 * Ps 51 * 1 Tm 1,12-17 * Łk 15,1-32

 

Ja – bluźnierca, prześladowca i oszczerca, pierwszy spośród grzeszników. Człowiek o twardym karku, który bardzo szybko odwrócił się od drogi, którą mu ukazał Pan.

To moja historia: historia zagubionej owcy, która oddaliła się od pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu.

Moje życie warte jednej zagubionej drachmy, gdy w ręku pozostaje jeszcze dziewięć monet.

Moja godność, którą chcę nakarmić bezskutecznie byle strąkami, a świnie okazują się ich godniejsze niż ja.

Ale dzięki składam Temu, który uznał mnie za godnego wiary w Jego Miłosierdzie. Wbrew wszystkim i wszystkiemu. Temu, który ponad miarę obficie dotknął mnie swoją miłością.

To także ty, twoja historia. Tylko nie gorsz się sobą, nie gorsz się celnikiem. Ale nie gorsz się także świętym oburzeniem uczonego w Piśmie i faryzeusza. Współczuj też starszemu bratu. Bo nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w domu, blisko Ojca, potrafimy być banitami na własne życzenie.

Dlatego wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Czujemy potrzebę, by nas poszukiwano i odnajdywano, przygarniano i przyjmowano.

A zatem Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków! Bo On przyjmuje grzeszników i jada z nimi.

Teraz tylko potrzebne twoje amen. By Twoje życie stało się przykładem wielkoduszności Boga dla tych, co wciąż jeszcze żyją zgorszeni celnikami i sobą samym. Pozwól się więc przyoblec mocą Chrystusa, która działa w słabości.

 


Michał Adamski OP - ur. 1977, dominikanin, przeor klasztoru św. Jacka w Warszawie. Autor książek "Przejść pustynię, czyli od rozpaczy do nadziei" (2006) oraz "Miłość, która się spóźnia" (W drodze, 2012). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

W NIEBO WSTĄPIENI

ZBAWIENI KUSZENI

Przebacz to Chrystusowi

Bóg podaje rękę

Nie wymyślisz łaski


komentarzeFacebook