Archwium > Numer 341 (01/2002) > Recenzje > Odnaleźć najgłębszy ton

Odnaleźć najgłębszy ton
Naśladowanie Chrystusa to zadanie, które człowiekowi udaje się zrealizować z wielkim trudem. Kino rzadko odnajduje ten najgłębszy ton, który pozwala opisać prawdziwy, duchowy wymiar świętości.

Świętość jest zadziwiającym stanem duszy ludzkiej, a dochodzenie do niej — fascynującą, ale niezrozumiałą i przekraczającą ludzkie możliwości walką. Kino lubi walkę, żywi się nią. Zadajmy sobie pytanie o związek świętości i kina, nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpującej odpowiedzi i lojalnie uprzedzając, iż jest to zaledwie rekonesans.

Ekranowa świętość — domena świętych

Interesować nas będzie przede wszystkim chrześcijańskie rozumienie świętości i jej obraz w kinie. Z pozoru oczywiste wydaje się to, iż na ekranie zaświadczają o niej historyczni święci — to bowiem najczęściej przywoływani protagoniści. Rekordzistą jest tu chyba św. Franciszek, co jest z pewnością dowodem na popularność jego życiowej i duchowej drogi. Drugą grupą bohaterów są fikcyjne postaci duchownych próbujących realizować nakaz świętości. Ekranowa świętość jest domeną osób konsekrowanych, rzeczywiście istniejących lub fikcyjnych, prawie nigdy zaś, a przynajmniej niezmiernie rzadko, osób świeckich.

Choć nakaz doskonalenia przez wszystkich, niezależnie od stanu, obecny był w Kościele zawsze, to jednak przekonanie o szczególnie uprzywilejowanym, strategicznym — jeśli można tak powiedzieć — usytuowaniu duchownych w kontekście świętości dominowało w świadomości chrześcijan i dopiero nauki posoborowe stopniowo zmieniały ten obraz, wskazując na powszechność obowiązku i prawa świętości.

Powszechne powołanie do świętości nie zaowocowało (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Krzysztof Kornacki - ur. 1970, adiunkt w Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki "Kino polskie wobec katolicyzmu 1945-1970", żonaty, mieszka w Gdańsku. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Absurd w nawiasie nadziei

Beznamiętny reportaż z lektury

O kim jest Prymas?

Dramat porównań

American, ale czy Beauty?


komentarzeFacebook