Jasność z krzyża
Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek nazywa swoim losem (DM 8).

W roku 1710 Leibniz opublikował dzieło pt. Essai de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal 1 (gr. Qeo´j: bóg, d…kh: zwycięstwo, usprawiedliwienie). Polemizuje w nim z Baylem, który wątpił zarówno w dobroć, jak i we wszechmoc Boga. „Świat w złem leży” –– twierdził Bayle — i jedyną alternatywą dla Boga bezsilnego i niedobrego byłoby Jego nieistnienie. Tak rozpoczął się wiek XVIII, kiedy to z niespotykaną siłą odżyły pytania o Boga, w świetle pytań o źródło i naturę zła, jego nieuchronność i bezlitosność. Wiek, który na dobrą sprawę — w metaforycznym sensie „czasu teodycealnych pytań” — rozpoczął się wraz z rajskim upadkiem, a swoje apogeum przeżywa dzisiaj.

Zagłada Lizbony, kryzys teodycei

Wówczas, 45 lat po pojawieniu się dzieła Leibniza, straszliwe trzęsienie ziemi w Lizbonie miało dostarczyć stronnikom Bayle’a mocnych argumentów. Prawie całe miasto zostało obrócone w gruzy, dziesiątki tysięcy ludzi pochłonęły ogień, woda i ziemia. Voltaire ułożył słynny Poemat o zagładzie Lizbony, a w liście do T. Tronchina pisał:

Oto fizyka w całym swym okrucieństwie. Doprawdy trudno będzie wyjaśnić, jak prawa ruchu wywołują tak straszliwe katastrofy na tym „najlepszym z możliwych światów&rdquo (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jerzy Szymik - ur. 1953, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta, prof. nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, jest członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych m.in. "Czułość, siła i drżenie", "Teologia na usługach wiary, bliższa życiu? w 30 lat później", "Chodzi o Boga". Mieszka w Katowicach i Pszowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Nadzieja dla współczesnej kultury

Iść z Nim do Emaus

Ku chrystokształtności kultury

Wiersze

OJCZYZNA PIĘKNA


komentarzeFacebook