Potrzeba tylko jednego
"Lektura Świętej Ewangelii i komentarz do niej" - to ćwiczenie, które Karol de Foucauld podejmował każdego wieczora. Zaczynając od pierwszego wersetu, rozdziału pierwszego, pierwszej Ewangelii, brat Karol zapisywał to, co chciałby powiedzieć swoim braciom. Rozważania nad tekstem św. Mateusza poprzedził wstępem w formie modlitwy i refleksji, który pozwolił mu jasno określić swój cel.

Panie mój i Boże, Jezu umiłowany, który nie tylko chciałeś być nazywany bratem, oblubieńcem, wybrańcem duszy, lecz który chciałeś nim być naprawdę; upadam do Twych stóp i proszę Ciebie, który jesteś mi wszystkim, tylko o jedno! Spraw, abym i w tym, i w przyszłym życiu uwielbił Cię tak bardzo, jak tylko potrafię… Boski Oblubieńcze, pomyliłem się, nie tylko o to pragnę Cię prosić: spraw, bym nie tylko ja, lecz wszystkie Twoje dzieci, wszyscy ci, którzy kochają Twoje Serce, wszyscy ludzie, którzy istnieją i istnieć będą, uwielbili Cię tak bardzo, jak tylko potrafią… A we wszystkim niech się spełnia Twoja wola, Umiłowany.

Twoją wolą jest jednak, by każda dusza osiągnęła zbawienie, by „wszystko stworzenie wielbiło Pana”, by każdy człowiek kochał swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił swoich. Przykazując to wszystkim ludziom, Umiłowany, dla wszystkich ludzi tego pragniesz. Proszę Cię o to zatem dla nich wszystkich. Dla wszystkich ludzi proszę Cię o zbawienie, świętość i doskonałą miłość do Boga…

Kochać Boga miłością doskonałą oznacza doskonałą świętość, ponieważ doskonała miłość do Boga jest posłuszna w sposób doskonały, a być doskonale posłuszny wobec Boga to osiągnąć doskonałość. Kochać Boga miłością doskonałą oznacza doskonałą świętość, ponieważ doskonała miłość naśladuje w doskonały sposób, a naśladować Boga w doskonały sposób to osiągnąć doskonałość&he (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Modlitwa zawierzenia

Medytacje na temat modlitwy

SIŁA ZE SŁABOŚCI

RELIGIJNE ZOBOJĘTNIENIE

JERZY TUROWICZ


komentarzeFacebook