Tak się zaczęło
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Be Reszit — „Na początku”

Już pierwsze słowa Księgi Rodzaju dostarczają materiału do przemyśleń. W języku hebrajskim „początek” to hatchala. Słowo to wiąże się z czasownikiem lehatchil — zaczynać. Wbrew pozorom jednak nie zostało ono użyte w opisie stworzenia świata, gdzie zamiast niego występuje reszit. Dlaczego?

W języku hebrajskim większość słów ma rdzeń złożony z trzech liter. W przypadku reszit tworzą go resz, alef, szin, co oznacza, że pochodzi ono od słowa rosz — czyli „głowa”. Cóż ma głowa do początku? — mógłby ktoś zapytać.

Spróbujmy wymienić kilka innych wyrazów o tym samym rdzeniu, co reszit. Przede wszystkim będzie to przymiotnik riszon, czyli „pierwszy”. Jom riszon, czyli „dzień pierwszy”, oznacza niedzielę. „I nastał wieczór i poranek pierwszego dnia” (Rdz 1,5) — co oznacza, że akt stworzenia świata rozpoczęty został w niedzielę.

Rosz pina — dosłownie — „głowa kąta (węgła, narożnika domu)” to po polsku „kamień węgielny”. Określenie to pojawi się później w Księdze Psalmów: „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118,22), oraz u Izajasza: „Oto Ja kładę na Syjonie kamień dobrany, węgielny” (Iz 28,16) po to, aby w nowym znaczeniu powrócić na kartach Nowego T (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Włodek - ur. 1965, pracownik naukowy, przebywa w USA, publikuje w miesięczniku "W drodze" oraz w polskiej prasie wydawanej poza granicami kraju. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Wyznania fundamentalisty

Przemija postać tego świata

Efekt Roe

Za co kochamy McDonalda

Homeschoolersi


komentarzeFacebook