Archwium > Numer 390 (02/2006) > Orientacje > Prawda w tym, co inne

Prawda w tym, co inne

Thomas Merton Myśli o Wschodzie przeł. Andrzej Wojtasik Homini, Kraków 2003, 123 s.

W dyskusjach wokół współczesnej duchowości chrześcijańskiej nie od dziś pojawia się problem autentyzmu religijnego. Nietrudno wskazać przykłady, gdy wiara wydaje się zagrożona przez oddalanie się od jej centrum, które stanowi zawierzenie się Komuś czy Czemuś całkowicie Innemu. Przekraczaniu w wierze tego, co znane i swojskie, z istoty towarzyszy jednak lęk, który jeśli nie zostanie świadomie przezwyciężony i odrzucony, osłabia dynamizm wiary, nawet zupełnie pozbawia ją mocy twórczej, pozwalając grać główną rolę rozmaitym drugorzędnym jej aspektom czy elementom. Dlatego razi nas nieraz wiara nazbyt zinstytucjonalizowana, zależna od struktur, jak też utożsamianie jej z doktryną czy światopoglądem lub zamykanie horyzontów wiary w etycznych powinnościach. Trudność, a zarazem nowość wiary polega jednak na odwróceniu przyrodzonego porządku rzeczy, gdyż każe „wyjść z siebie” człowiekowi żyjącemu dotychczas w fałszu całkowitej swej autonomii. Wiara w tym wariancie oznacza zatem nade wszystko pokorę, wewnętrzne nawrócenie i przemianę oraz radość z odkrycia perspektywy miłości i daru we wszystkim, czego możemy doświadczyć. Z tego źródłowego przeżycia wiary, podstawowej ufności wobec istnienia, wynika także pragnienie jej lepszego rozumienia w szerokim kontekście tradycji religijnej, w której człowiek żyje, i jej symboli czy spojrzenia na siebie i bliźniego w (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

KTÓRZY SIĘ SMUCĄ

Barbarzyńca w Brukseli

W zbankrutowanej diecezji

PANI IZA

ŻYCIE NIE POLEGA NA POŻERANIU


komentarzeFacebook