Archwium > Numer 390 (02/2006) > Zamyślenia > Zręczność idolatrii

Zręczność idolatrii
Pośród zadziwiających zdolności człowieka możemy znaleźć jedną, nieporównywalną z niczym innym: talent idolatryczny. Nie pojawia się on co prawda w zestawie talentów przekazanych przez pana swoim sługom, ale mnoży się niebywale.

Zastępowanie prawdziwego Boga okolicznościowym wyrobem świadczy nie tylko o predyspozycjach i możliwościach „produkcyjnych”, ale i silnych potrzebach religijnych. Z historii Izraela wiemy, że wystarczyło kilka tygodni (a może nawet jeden), by zniecierpliwione czekaniem na Mojżesza rzesze, w skrajnie niesprzyjających warunkach, bo na pustyni, zrobiły odlew potężnego byka ze złota, zorganizowały kult i ułożyły pieśni. Biedny Mojżesz, wracając po 40 dniach z Synaju, zastał okazałą liturgię i przepych. To się nazywa maestria religii!

Wyciosywanie steli słonecznych czy aszer na wysokich pagórkach domknięto ostatnim zwojem Starego Testamentu, ale pomysłowość drzemiąca w zwojach mózgowych nie pozwala próżnować najbardziej próżnej części ludzkiej natury. Kreowanie bogów ciągle dynamizują środowiska zawodowych bałwochwalców, którzy zresztą żyją z obsadzania współczesnego panteonu w wymiarze makro czy też lokalnym — domowym. Bożyszczosfera jest skrzętnie zagospodarowywana, tym bardziej że, zdaniem wielu, prawdziwy Bóg umarł, a potencjał religijny tkwiący w nadziejach i marzeniach, by być jako bogowie, należy skrzętnie wykorzystać.

Wojny bogów nie cichną, dudnią oklaskami przy podiach zwycięzców, w salonach mód, na parnasach nieujarzmionego języka czy w gabinetach nie tyle już dystyngowanych, ile brawurowych polityków. Pośród okazałych drapaczy chmur, ekskluzywnych kurortów, sznurów zwykłych blokowisk fetuje sw (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Marian Zawada OCD - ur. 1958, karmelita bosy, absolwent Akademii Ekonomicznej, doktoryzował się na podstawie pracy "Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża", wykładowca w WSD oo. Karmelitów Bosych i w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, pełni funkcję rektora w Kolegium Filozoficznym WSD Karmelitów Bosych w Lublinie, opublikował kilka książek i wiele artykułów, mieszka w Lublinie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Heroizm modlitwy prawdziwej

Chrystusa zamieszkałego portret pośpieszny

Trzy oblicza chrześcijaństwa

Ogrody rozmodlenia

Duch przewrotności


komentarzeFacebook