Archwium > Numer 393 (05/2006) > Orientacje > Monastycyzm średniowieczny, Żyć kontemplacją w sercu świata, "Pastores"

Monastycyzm średniowieczny, Żyć kontemplacją w sercu świata, "Pastores"

Clifford Hugh Lawrence Monastycyzm średniowieczny przeł. Joanna Tyczyńska PIW, Warszawa 2005, 320 s.

Spotkanie z przyjaciółmi

Lubię czytać książki starych profesorów historii. W ich stylu pisania jest coś, co za opisywanymi wydarzeniami, postaciami, przywoływanymi skwapliwie datami pozwala mi dostrzec człowieka, który nie jest znów taki różny ode mnie współczesnego.  ?Clifford H. Lawrence jest z pewnością starym człowiekiem, zatem bez oporów sięgam po jego historię monastycyzmu średniowiecznej Europy. Książka jest jak spotkanie ze starymi przyjaciółmi. Znów Antoni ucieka na pustynię, Benedykt ma dość układów i rozpoczyna samotne życie, Cluny gwałtownie się rozrasta, wobec czego Romuald i Robert z Molesmes szukają Kościoła pierwotnego i znajdują pustelnię. Niby to wszystko doskonale znane, a raz jeszcze ożywa pod piórem Lawrence’a. Drogie sercu postaci odsłaniają swoje ludzkie oblicze. Monastycyzm średniowieczny bowiem nie jest hagiografią. Oprócz opowiadania znanych z historii Kościoła rysów biograficznych i początków działalności poszczególnych zakonów autor stara się wejść głębiej. Próbuje opisać nawet te zagadnienia, które dotychczas nie doczekały się zbytniego zainteresowania. Wciąż bowiem niewiele wiemy o zakonnicach w średniowieczu. Jesteśmy przyzwyczajeni do pobożnych mężów i ich dramatycznych losów, ale przecież nie mniej dramatyczne były koleje ich duchowych towarzyszek. Lawrence dużo (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Życie Duchowe"

"Pastores"

"Pastores"

"Pastores"

"Życie Duchowe"


komentarzeFacebook