Przywrócić duchowość
To jest bodaj najważniejszy problem, który stoi przed ludźmi Kościoła, przed ludźmi religii w ogóle: czy doświadczenie duchowe może w dzisiejszym świecie być podtrzymane jako stały element ludzkiej egzystencji.

Mówiąc o tym, jakie intelektualne i społeczne wyzwania stoją przed Kościołem w Polsce, trzeba dokonać kilku podstawowych konstatacji.

Nie ma takiego kraju

Pierwsza dotyczy Polski: nie ma drugiego takiego kraju w Europie, w którym Kościół odgrywałby podobną rolę historyczną i społeczną jak w Polsce. Pod tym względem jesteśmy wyjątkowi. Nawet kraje często porównywane z Polską, wymieniane mechanicznie w tym kontekście, jak Irlandia, Włochy czy Hiszpania, wyglądają inaczej. Nie ma kraju o tak dużej liczbie ludności deklarującej się jako katolicy. Nie ma również w Europie kraju o porównywalnej liczbie powołań. Pod tym względem jesteśmy potęgą eksportową.

Nie ma wreszcie takiego kraju, w którym Kościół pełniłby tak wielką funkcję publiczną, nie mówiąc o funkcji politycznej, czyli wpływaniu na decyzje władz. Podmioty polityczne animujące ustrój, w którym żyjemy, liczą się z opinią Kościoła instytucjonalnego, ale też Kościoła jako wspólnoty wiernych, liczą się z tradycją, obyczajem, wrażliwością katolicką.

Niechrześcijańska, antychrześcijańska i postchrześcijańska

Druga konstatacja, o której nie wolno zapominać, jest taka, że Europa jest dzisiaj niechrześcijańska, antychrześcijańska i postchrześcijańska. Tych trzech określeń używa się w różnych znaczeniach, określających różne zjawiska. Niechrześcijańska to znaczy, że wpływy chrześcijaństwa są nieobecne. Antychrześ (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Ryszard Legutko - ur. 1949, prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, senator Prawa i Sprawiedliwości, od 2005 roku wicemarszałek Senatu, prezes Ośrodka Myśli Politycznej, publicysta, autor wielu książek i artykułów filozoficznych, tłumacz i komentator Platona. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Sprawiedliwa, słuszna i skuteczna

Quo vadis, Domine?

Między wiarą a strategią

W IMIĘ... CZEGO?

Bierzcie, Ja wam daję


komentarzeFacebook