Muśnięcie słowem
Zbliżmy się do tajemnicy Trójcy i zanurzmy się w jej miłości.

„Pierwotne nauczanie religijne nie jest dane w obrębie racjonalnych, dogmatycznych pojęć, lecz w wyrażeniach aluzyjnych, stąd konieczność objaśnienia ich znaczeń. Poza tym wyrażeń tych użyto w języku starożytnym, stąd konieczność uważnego zbadania pierwotnej intencji autorów biblijnych”. Abraham Joshua Heschel pisze te słowa, uzasadniając potrzebę filozofii religii. Przyznając teologii podobną rolę w tłumaczeniu treści Objawienia, jesteśmy świadomi, że ambona zasadniczo nie służy temu celowi. Kaznodzieja ma sięgać po słowa, które obudzą pragnienie Boga. Głoszone słowo powinno zapalać światła, które rozjaśnią mroki obojętności, poczucia osamotnienia, znużenia doświadczeniem religijnej martwoty.


Powiedzieć, że słowa ułożone w metaforę, obraz, aluzję są nieznaczącym bełkotem, to tak jakby miłosny żargon kochanków uznać za przejaw nieprzytomnego bredzenia.

Owszem – zarówno kaznodziejskie muśnięcie słowem, jak strofy układane przez zakochanych mogą być bełkotem, lecz nigdy z natury. Stają się takie, gdy sięgają po nie kaznodzieje i kochankowie głusi na brzmienie tych pieśni.

Warto pamiętać, że w naszej tradycji jest miejsce dla modlitwy psalmami, czyli religijną poezją. Liturgia godzin jest modlitwą, nie zaś wykładem z dogmatyki. Podobnie i kazanie – bliżej mu do śpiewu mającego obudzić serce niż do systematycznego przedstawiania prawd wiary. Tyle tytułem wstępu.
Jak można rozumieć apel: „Zbliżmy się do tajemnicy Trójcy i zanurzmy się w jej miłości?”.

Wezwanie do „zbliżenia” (hebr. Nagash, gr. eggidzo) – jest jednym z kluczowych w B (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Jędrzejewski OP - ur. 1968, dominikanin, kaznodzieja Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, koordynator warsztatów kaznodziejskich, mieszka w Łodzi. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Dobrze uczynieni

OBLUBIENIEC I WOJOWNIK

ODCZAROWANY WIECZÓR

WSPARCIE

DRZEWO ŻYCIODAJNEGO POZNANIA


komentarzeFacebook