Archwium > Numer 440 (04/2010) > BXVI: z profesora duszpasterz > Poszukiwanie "wartości dodanej"

Poszukiwanie "wartości dodanej"
Benedykt XVI jest przekonany, że teologia nie jest akademicką ?sztuką dla sztuki?, lecz czymś dla Kościoła nieodzownym. W jego nauczaniu widać obawę o dzisiejsze znaczenie teologii dla szeregowych chrześcijan.

Benedykt XVI jest przekonany, że teologia nie jest akademicką „sztuką dla sztuki”, lecz czymś dla Kościoła nieodzownym. W jego nauczaniu widać obawę o dzisiejsze znaczenie teologii dla szeregowych chrześcijan.

W encyklice Spe salvi Benedykt XVI, komentując jeden z tekstów św. Maksyma Wyznawcy, powiada, że „miłość Boga objawia się w odpowiedzialności za drugiego” (Spe salvi, 28). I na dowód tego twierdzenia przytacza przykład życia swego ulubionego mistrza chrześcijańskiej teologii św. Augustyna:

Po nawróceniu na wiarę chrześcijańską Augustyn i jego przyjaciele o podobnych ideach pragnęli wieść życie oddane całkowicie słowu Bożemu i rzeczom wiecznym. Chciał realizować, zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, ideał życia kontemplacyjnego zawarty w wielkiej filozofii greckiej, wybierając w ten sposób „najlepszą cząstkę” (por. Łk 10,42). Ale wszystko potoczyło się inaczej. Gdy Augustyn uczestniczył w niedzielnej Mszy św. w portowym mieście Hipponie, został wywołany z tłumu przez biskupa i zmuszony do przyjęcia święceń kapłańskich i posługi w tym mieście (Spe salvi 28).

Wydarzenie to odmieniło całkowicie los tego, którego Kościół miał przez wieki nazywać „Doktorem Łaski”. Odkąd, pomimo swej woli, Augustyn został duszpasterzem, zdał sobie sprawę, że, jak powiadał w jednej ze swych homilii (cytowanej przez Benedykta XVI w Spe salvi), jego chrześcijańska codzienność powinna polegać na tym, by „upominać niezdyscyplinowanych, pocieszać małodusznych, podtrzymywać słabych, zbijać argumenty przeciwników, strzec się złośliwych, nauczać nieumiejętnyc (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Sebastian Duda - ur. 1975, filozof, teolog, publicysta. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Zamknięta pewność

Cierpienie przeciw pustce

W katedrze

Horyzont pojednania

Świadectwo i wzgarda


komentarzeFacebook